ضرب الاجل استاندار البرز به مدیران و متولیان جاده پیام در شهرستانها کرج، چهارباغ

1400/10/09
0
2

به گزارش بسیج رسانه شهرستان چهارباغ:

 دکتر عبدالهی استاندار البرز طی گزارشی به خبرنگار بسیج رسانه شهرستان چهار باغ اعلام نمود.تا ظرف سه ماه آینده تمام دستگاههای و متولیان راه باید مسیر ۱۲ کیلومتری را تعریض ، ایمن سازی انجام شود

 لازم به ذکر میباشد. استاندار البرز هر ماهه از این مسیر بازید خواهد نمود