فرمانده جبهه واحد رسانه کانون بسیج رسانه گرمدره:

1400/10/09
0
1

 پولاد خسروی :جبهه رسانه‌ای استکبار تمام تلاش خود را نه تنها در جنگ نرم بلکه برای منزوی کردن ایران اسلامی به کار گرفته است. یکی از راهبردهای مهم در برای مواجهه با این اقدام، استفاده از ظرفیت نخبگانی است که دل در گرو خدمت به مردم دارد که خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه در زمره این گروه هستند.