جریان سازی و گفتمان با هدف رشد اندیشه و معرفت دینی

1400/10/09
0
2

محمدرضا موسوی زاده، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز با اشاره به اهمیت برپایی جشنواره ابوذر در البرز گفت: یکی از رویکردهای جدی در جریان برپایی جشنواره ابوذر تحقق رسانه تراز اسلامی است.

 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز افزود: جریان سازی و گفتمان با هدف رشد اندیشه و معرفت دینی در میان اصحاب رسانه با محوریت رقابت در قالب ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر به یک سنت سازی هدفمند، وسیع و فراگیر تبدیل شده است.

 

وی با اشاره به اهمیت استفاده از نماد رسانه ها، نهادها و خبرگزاری ها با هدف حمایت آنان از جشنواره ابوذر بیان کرد: یکی از پیش نیازهای تحقق مسجد تراز اسلامی، همراهی و هم اندیشی اصحاب رسانه با یکدیگر است؛ مقدماتی که به واسطه آن می توانند هم زمان با فعالیت رسانه نسبت به ماندگاری و اقدامات فرهنگی توجه داشته باشند.

 

وی اظهار کرد: تقویت انگاره های دینی و آرمانی در قالب ویژه برنامه جشنواره ابوذر از دیگر رویکردهای این جشنواره رسانه ای است.

 

وی با بیان اینکه خبرگزاری شبستان در استان البرز با رویکرد « دین و اندیشه» فعالیت های موثری دارد بیان کرد: خبرگزاری شبستان در استان البرز از رسانه های موثر در زمینه مسائل دینی به ویژه مسجدی است.

 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز خاطرنشان کرد: امروزه با بهره مندی از امکانات رسانه ای و آی تی، اینترنت و ... تقویت آموزه های ایمانی و تبادل اندیشه را بیش از همیشه فراهم کرده است.

 

مدیر خبرگزاری شبستان استان البرز با اعلام حمایت همه جانبه خبرگزاری شبستان در رابطه با برپایی جشنواره ابوذر گفت: همراه و هم گام با برپا کنندگان جشنواره ابوذر در استان البرز برای برپایی هرچه بهتر این جشنواره هستیم.