تشکیل جبهه واحد رسانه با استفاده از جوانان متخصص

1400/09/22
0
18

رئیس کانون بسیج رسانه کرج اعلام کرد:

تشکیل جبهه واحد رسانه و شروع پر قدرت در این حوزه یکی از مهم ترین اهداف بسیج رسانه می باشد که در این خصوص نشست هم اندیشی بین کانون رسانه کرج و رییس سازمان بسیج رسانه برگزار شد و برنامه ریزی های دقیقی صورت گرفت
در روزهای آینده شاهد تشکیل و شروع فعالیت جبهه واحد رسانه به صورت پر قدرت در کانون کرج خواهیم بود 
همچنین شروع فعالیت های واحد بسیج رسانه بخش آسارا در دستور کار قرار گرفت.

انتقال پیام/ س